Politique de confidentialité

1 – Over De Kinderen van Panzi en Elders (EPA)

De Kinderen van Panzi en Elders is een Belgische organisatie, opgericht op 4 september 2015. Het is opgericht door vier vrouwen met verschillende politieke gevoeligheden, maar met als gemeenschappelijk kenmerk dat ze allemaal geraakt zijn door de situatie van kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden. De vereniging brengt professionals samen die zich bezighouden met de psychologische ondersteuning van kinderen en posttraumatische stressstoornissen, evenals andere betrokkenen, om dit doel te bereiken.

EPA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

EPA is gevestigd aan Quai Marcellis 1b, 4020 Luik, België. U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres lesenfantsdepanzi@gmail.com.

Als u meer wilt weten over EPA, bezoek dan de sectie “Onze Missie” op de website van EPA op www.lesenfantsdepanzi.org.

2 – Privacyverklaring van De Kinderen van Panzi en Elders

Het doel van deze Privacyverklaring is om u te informeren over de manier waarop informatie wordt verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt op de website van EPA, inclusief elke mobiele versie, gezamenlijk aangeduid als “EPA Sites”, toegankelijk op: www.lesenfantsdepanzi.org. EPA moedigt u aan om deze privacyverklaring aandachtig te lezen.

Door de EPA-sites te bezoeken en informatie aan EPA te verstrekken, erkent u dat u op de hoogte bent gebracht en stemt u in met het privacybeleid, inclusief de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie door EPA die kan worden verzameld wanneer u zich abonneert op e-mailmeldingen en nieuwsbrieven van EPA, wanneer u zich inschrijft voor evenementen en trainingen van EPA, of wanneer u andere producten en diensten aanvraagt die door EPA worden geleverd. Als u niet wilt dat uw persoonlijke informatie door EPA wordt gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid, verstrek ons dan alstublieft die informatie niet.

3 – Welke informatie wordt verzameld en hoe wordt deze gebruikt

Aard van verzamelde informatie

Om EPA-nieuwsbrieven te ontvangen of informatie over EPA-producten en -diensten te verkrijgen, EPA te contacteren voor vragen of opmerkingen, EPA-producten en -diensten aan te vragen, of u in te schrijven voor EPA-evenementen en trainingen, kunt u ervoor kiezen om persoonlijke informatie te verstrekken. De categorieën persoonlijke informatie die EPA kan verzamelen voor de verwerkingsdoeleinden zoals beschreven in deze verklaring zijn: naam, voornaam, organisatie, functie, activiteit, hoofdinteresse, adres, postcode, land, telefoon, website en e-mail.

Doelen

EPA, of derden namens EPA, kunnen de persoonlijke informatie die u verstrekt gebruiken:

  • om uw vragen en/of verzoeken om informatie te verwerken en te beantwoorden, en
  • om nieuwsbrieven, e-mails of andere communicatie met betrekking tot producten en diensten die u mogelijk interesseren, naar u te sturen;
  • om u alle diensten en producten van EPA te leveren.

EPA, of derden namens EPA, kunnen ook bepaalde informatie die u verstrekt in geaggregeerde en anonieme vorm gebruiken voor interne bedrijfs- en planningsdoeleinden, zoals statistieken.

Beveiliging

Het beschermen van uw privacy en informatie heeft prioriteit bij EPA. EPA heeft redelijke maatregelen genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging. Bedenk echter dat geen enkele gegevensoverdracht via internet of opslagtechnologie 100% veilig kan worden gegarandeerd. EPA kan alleen maatregelen nemen om het risico van ongeautoriseerde toegang te verminderen. Iedereen die internet gebruikt, kan stappen ondernemen om zijn persoonlijke informatie te beschermen en het risico op een beveiligingsincident verder te minimaliseren.

Cookies

Onder voorbehoud van uw expliciete voorafgaande toestemming wanneer een dergelijke toestemming vereist is volgens de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied, maken EPA-sites gebruik van “cookies” (dat wil zeggen kleine tekstbestanden die worden gedownload naar het apparaat van een gebruiker wanneer de EPA-sites worden bezocht) om gebruikers te helpen navigeren op de EPA-sites en de kwaliteit van de EPA-sites te verbeteren. Cookies zijn essentieel om u te laten bewegen op de EPA-sites en hun functies te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde gebieden van de EPA-sites of het correct laden van pagina’s. U kunt cookies uitschakelen door de instellingen van uw webbrowser te wijzigen.

Algemene informatie over cookies

Op 26 mei 2011 trad een nieuwe Europese wet in werking die website-eigenaren verplicht om transparanter te zijn over hun gebruik van cookies op websites. EPA gebruikt cookies om uw inlogstatus op te slaan en te volgen dat u de website heeft bezocht. Dit is handig voor u, want dit betekent dat u niet telkens hoeft in te loggen om toegang te krijgen tot uw voorkeuren wanneer u de EPA-website bezoekt. Dit is ook nuttig voor ons omdat het ons helpt om het aantal gebruikers dat onze site heeft bezocht te evalueren. Door www.lesenfantsdepanzi.org te gebruiken, geeft u ons toestemming om cookies op deze manier te gebruiken. Als u hier niet mee akkoord gaat, kunt u deze cookies uitschakelen via uw browser.

Opmerkingen

Wanneer u een opmerking achterlaat op onze website, worden de gegevens in het opmerkingsformulier verzameld, evenals uw IP-adres en browsergebruikersagent, om ons te helpen bij het detecteren van ongewenste opmerkingen.

Een geanonimiseerde reeks, gecreëerd op basis van uw e-mailadres (ook wel hash genoemd), kan naar de Gravatar-service worden verzonden om te controleren of u deze service gebruikt. De privacyvoorwaarden van de Gravatar-service zijn hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na validatie van uw opmerking wordt uw profielfoto openbaar zichtbaar naast uw opmerking.

4 – Informatie openbaarmaking

EPA deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden, met uitzondering van het wereldwijde EPA-netwerk, zakelijke partners en serviceproviders, tenzij dit vereist is door enige toepasselijke wet, regelgeving of overheidsverzoek, of om de rechten van EPA te beschermen. Toegang tot uw informatie kan aan deze derden worden verleend indien nodig om hun assistentie of diensten te verlenen. EPA staat echter niet toe dat derden uw informatie voor andere doeleinden gebruiken of overdragen.

Overdracht van persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie

Als een internationale organisatie met een wereldwijd netwerk, kan EPA uw informatie (zowel persoonlijke als niet-persoonlijke) internationaal moeten overdragen en verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden, zoals beschreven in artikel 3 van dit privacybeleid.

Uw instemming met dit privacybeleid, gevolgd door het indienen van uw persoonlijke informatie via de EPA-sites, vertegenwoordigt een uitdrukkelijke toestemming voor dergelijke overdracht en verwerking.

5 – Afmeldings- of toegangsrechten

Hoe u zich kunt afmelden voor EPA-nieuwsbrieven

Als u geen communicatie meer van EPA wilt ontvangen (bijvoorbeeld nieuwsbrieven of informatiebrieven van EPA), kunt u zich afmelden door uw abonnement op de EPA-website te annuleren via de link in elke e-mail die u van EPA ontvangt, of door een e-mail te sturen naar ombeline.epa@gmail.com.

Toegang tot en bijwerken van uw informatie

De verzamelde informatie is nodig voor uw registratie en meer algemeen voor de doeleinden beschreven in artikel 3 van dit Privacybeleid. Ze worden verwerkt door EPA. Volgens de Europese richtlijn 95/46/EG heeft u het recht om toegang te krijgen tot en rectificatie van uw gegevens te verzoeken. Als u deze rechten wilt uitoefenen en alle relevante informatie wilt verkrijgen, neem dan contact met ons op via ombeline.epa@gmail.com.

6 – Links naar andere websites

De EPA-sites kunnen links bevatten naar of van een aantal websites van derden (“derde partijen”). EPA controleert of exploiteert derde partijen op geen enkele manier. EPA is niet verantwoordelijk voor de praktijken, inhoud, beleid of privacyacties van derde partijen. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op algemene informatie die wordt verwerkt via de EPA-sites, in overeenstemming met de informatie verzameld op de EPA-sites. Het gebruik van informatie die u aan derden verstrekt op derde partijen, of die deze partijen anderszins kunnen verzamelen op andere websites, wordt niet beheerst door dit privacybeleid.

7 – Sociale media

Sociale mediaspecifieke plug-ins van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn, of services met functies voor door gebruikers gegenereerde inhoud, zijn geïntegreerd op de EPA-sites. Wanneer de EPA-sites een plug-in bevatten voor een sociaal netwerk, worden deze duidelijk geïdentificeerd (bijvoorbeeld met een Facebook-knop). Als u ervoor kiest om op een van deze knoppen of links te klikken, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk. Het privacybeleid van de andere website is van toepassing op alle persoonlijke informatie die u aan die website verstrekt. Als u niet wilt dat het sociale netwerk informatie over u verzamelt, raadpleeg dan het privacybeleid van het betreffende sociale netwerk en/of meld u af bij dat sociale netwerk voordat u de EPA-site bezoekt.

8 – Intellectueel eigendom (IE) / Inhoud

Alle inhoud die wordt weergegeven op de EPA-sites, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, logo’s, knoppen, pictogrammen, afbeeldingen, geluiden, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, zijn eigendom van EPA of haar contentproviders en worden beschermd door de toepasselijke Belgische en/of buitenlandse wetten.

De handelsmerken van EPA zijn merken die op de EPA-sites worden vermeld en omvatten licentiegevers, in België en andere landen. Alle andere handelsmerken die op de EPA-sites verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Het is verboden om zonder toestemming enig merk, geregistreerd merk, handelsnaam, dienstennaam, logo of andere eigendomsgrafiek die op de EPA-sites verschijnt te gebruiken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

9 – Updates van het privacybeleid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied, kan EPA van tijd tot tijd dit privacybeleid herzien of bijwerken. U stemt ermee in gebonden te zijn aan deze wijzigingen of updates. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke informatie verzamelen of gebruiken, zodanig dat we ze gebruiken voor doeleinden waarvoor u geen toestemming hebt gegeven, zullen we u op de hoogte stellen van de veranderingen en, indien van toepassing, uw expliciete toestemming vragen.

Elke wijziging in dit privacybeleid treedt in werking zodra het herziene privacybeleid op internet wordt gepubliceerd en toegankelijk is via de EPA-websites. Door de EPA-websites te blijven gebruiken na dergelijke wijzigingen, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

In werking sinds: 20 december 2021