Onze missie

Onze missie

Hoe beoordelen we de vooruitgang van het kind? Aan het begin, in het midden en aan het einde van het programma, verzamelen we gegevens uit oefeningen en psychometrische tests met het kind en zijn moeder. Deze gegevens worden vervolgens verwerkt door de ULG, waarmee wij nauw samenwerken. Zo kunnen wij de vorderingen van de kinderen en de relevantie van onze instrumenten meten, en zo ons programma verbeteren.

Opleiding van het lokale team

PA traint en ondersteunt de medische en psychosociale specialisten die de slachtoffers opvangen. In Panzi doen de maatschappelijk werkers, de psychotherapeuten en de groep die de “geliefde moeders” wordt genoemd, buitengewoon werk. Het team wordt geconfronteerd met kinderen en gezinnen in fysieke nood, maar heeft geen middelen om hen te begeleiden en te verzorgen. Wij kunnen hen een opleiding geven en met hen werken aan de diepe littekens die verkrachting achterlaat zowel in het hoofd als op het lichaam, en in het bijzonder aan de veerkracht die zij vinden in de plaatselijke cultuur.

Huisbezoeken

Huisbezoeken stellen EPA therapeuten in staat het kind in zijn of haar omgeving te ontmoeten, getuige te zijn van interacties met gezinsleden, en indien nodig psycho-educatie en individuele therapeutische interventies aan te bieden. De eerste bezoeken bieden de gelegenheid een vertrouwensband te scheppen die van essentieel belang is voor de toekomstige zorg voor het kind. De therapeutische alliantie met de verzorgers van het kind en met het kind zelf is noodzakelijk voordat het kind volgens het EPA-protocol in zorg wordt genomen.

Therapeutische speelplaatsen

therapeutic playground is organised with a group of children born of rape mixed with some village childreDe therapeutische speelplaatsen worden georganiseerd met verschillende doelgroepen: een groep kinderen die geboren zijn uit verkrachting, een groep kinderen die slachtoffers zijn van seksueel misbruik, en dorpskinderen. Door kinderen met verschillende achtergronden te mengen, wordt de stigmatisering van degenen die seksueel misbruikt zijn, vermeden.

Bovenal is er een vertrouwensband ontstaan tussen de kinderen en de ouders ten opzichte van het EPA psychotherapeutisch team. Het team is nu goed ingeburgerd in de gemeenschap.

Verschillende activiteiten worden methodisch georganiseerd, met verschillende doelstellingen: